Menu

Historie hotelu

V roce 1924 se majitel hospůdky - malý domeček přímo pod hotelem - pan Tauschek rozhodl postavit hotýlek, jelikož po 1. světové válce došlo k rozmachu výletů na Šumavu, a to především ze strany pražských a plzeňských hostů. V roce 1927 dokončil a otevřel Hotel Tauschek.

Po válce jej však stát znárodnil a rozhodnutím o přidělení dekretu byl svěřen Karlu Novákovi (Rozhodnutí o přidělení drobného živnostenského podniku naleznete níže...) . Tomu ho poté soudruzi sebrali a z hotelu se stalo rekreační zařízení Kovopodniku Plzeň, a to až do roku 1990, kdy byl Karlu Novákovi navrácen zpět v rámci restituce. Hotel byl následně prodán panu Kurovi, který jej zrekonstruoval, ale bohužel také zadlužil. Od roku 1996 byl hotel prázdný - vybydlený, sloužil k přespání čundráků apod.

V roce 2002 získala hotel v dražbě rodina Zachova, která jej provozuje dodnes - Rodinný Hotel Zach.

Další fotografie naleznete v naší galerii...